Om een goede en vlotte samenwerking te voorzien, heeft Marjan Polley Photography enkele algemene voorwaarden opgesteld.

 

  1. De fotoreportage gebeurt volledig in samenspraak met alle betrokken partijen.

  2. De digitale beelden worden zo snel mogelijk aangeleverd, binnen de 1 à 5 werkdagen, op digitale wijze (bijvoorbeeld via www.wetransfer.com of cloudopslag)

  3. De foto’s mogen door geen van beide partijen gebruikt worden voor commerciële doeleinden van welke aard ook (o.a. verkoop van foto’s), behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van alle partijen.

  4. Het copyright en het auteursrecht van de foto’s blijven steeds eigendom van Marjan Polley Photography.  Het portretrecht van de foto’s berust bij de klant.

  5. Marjan Polley Photography kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebeurlijke ongevallen of alle (on)rechtstreekse schade, diefstal, verlies van welke aard ook tijdens de fotosessie, dan wel schade/ongeval ontstaan tijdens de heen- en/of terugreis.  De klant gaat akkoord met eventuele gebeurlijke ongevallen of schade voor, tijdens of na de fotosessie op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid is.