Om een goede en vlotte samenwerking te voorzien, heeft Marjan Polley Photography enkele algemene voorwaarden opgesteld.

 

  1. Betalingen gebeuren contant bij aanvang van de fotoreportage, tenzij anders besproken.  Vaak wordt er al een voorschot gevraagd wanneer u een fotoreportage boekt.
  2. Indien u belet bent gelieve 48 uur op voorhand uw afspraak te annuleren, zo niet zal er een forfaitair bedrag van € 50 aangerekend worden.
  3. De fotoreportage gebeurt volledig in samenspraak met alle betrokken partijen.
  4. De digitale beelden worden zo snel mogelijk aangeleverd, binnen de 1 à 5 werkdagen, op digitale wijze (bijvoorbeeld via www.wetransfer.com of cloudopslag).
  5. De cadeaubon is niet cumuleerbaar met andere acties, Marjan Polley Photography noteert bij uitgifte de datum, waarna de bon een jaar geldig is.
  6. De foto’s mogen door geen van beide partijen gebruikt worden voor commerciële doeleinden van welke aard ook (o.a. verkoop van foto’s), behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van alle partijen.
  7. Het copyright en het auteursrecht van de foto’s blijven steeds eigendom van Marjan Polley Photography.  Het portretrecht van de foto’s berust bij de klant.
  8. Marjan Polley Photography kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebeurlijke ongevallen of alle (on)rechtstreekse schade, diefstal, verlies van welke aard ook tijdens de fotosessie, dan wel schade/ongeval ontstaan tijdens de heen- en/of terugreis.  De klant gaat akkoord met eventuele gebeurlijke ongevallen of schade voor, tijdens of na de fotosessie op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid is.
  9. De prijzen zijn inclusief BTW en verplaatsingskosten in de ganse provincie Antwerpen. Verplaatsingskosten buiten de provincie Antwerpen volgens offerte.